европа: германия, англия, ирландия, испания, португалия, франция и пр